پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ 
ر این آزمون داوطلبان جهت بکارگیری در رشته شغل های نگهبانی، نگهبانی سرایدار و خدمتگذار باهم رقابت کردند.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 


زمان و مکان آزمون علمی و مصاحبه تخصصی فراخوان جذب نیرو در اورژانس 115 فارس 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
۱۴:۵۳:۹  | 
تعداد بازدید : ۲۲۲۷  |  تعداد نظرات : ۰
اعلام زمان مصاحبه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز 
در 7 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ 
۱۵:۳۸:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۱۱۱۹۳۲  |  تعداد نظرات : ۱۹۱
اعلام برنامه زمانبندی جدید جهت مراجعه پذیرفته شدگان مرحله ی اول جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 
در 8 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ 
۱:۵۳:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۶۵۹۲۴  |  تعداد نظرات : ۱۱۹
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ 
۱۲:۳۵:۵  | 
تعداد بازدید : ۱۹۰۹۵  |  تعداد نظرات : ۲۵
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ 
۹:۹:۳۵  | 
تعداد بازدید : ۲۰۲۲  |  تعداد نظرات : ۰
اعلام نتایج اولیه فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی جهرم 
زمان ثبت نام تمدید شد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ 
۱۱:۱۹:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۳۷۲۴۹  |  تعداد نظرات : ۳۳
دریافت کارت ورود به جلسه جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی ایلام 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ 
۱۱:۲۵:۲۳  | 
تعداد بازدید : ۲۸۳۷۵  |  تعداد نظرات : ۱۰۲
رشته شغل نگهبانی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ 
۱۱:۵۳:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۲۳۱۰۸  |  تعداد نظرات : ۱۵
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو


داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای و رعایت معیار ها و شاخص های آن در تمامی نیرو های شاغل در حوزه مراقبت های پرستاری امری ضروری است.

   
 

 


5.3.4.0
V5.3.4.0